Prijava

Vodovod Pula uvodi novu mogućnost plaćanja putem ePošte

 Vodovod Pula d.d. u suradnji s Hrvatskom poštom d.d. uvodi novu mogućnost dostave računa za vodne usluge i to u elektroničkom obliku putem servisa ePošta. Kako bi se uspješno prijavili potrebno se registrirati na servis www.eposta.hrkoja je za sve građane u potpunosti besplatna. Uslugu servisa ePošta mogu koristiti domaće i strane fizičke osobe u zemlji ili u inozemstvu. Jedina naknada za plaćanje računa iznosi 2,00 kune dok je preuzimanje i korištenje servisa ePošte i mPošte besplatno. Registrirati se možete i predajom Zahtjeva za korištenjem servisa ePošta kojeg možete preuzeti na web stranicama www.eposta.hrili www.vodovod-pula.hr. Popunjen zahtjev građani trebaju dostaviti u bilo koji poštanski ured. Osim plaćanja elektroničkih računa, servis ePošta pruža usluge primanja i slanja pisama i poruka te plaćanje ostalih računa kreditnim i debitnim karticama nakon unosa ili skeniranja naloga za plaćanje.