Prijava

Murva predala peticiju za dječji vrtić u Marčani

Udruga Murva je dana 16. ožujka predala Općini Marčana peticiju protiv izgradnje vrtića na lokaciji sadašnjeg dječjeg parka u Marčani, a koju je pokrenula u veljači ove godine. Naime, prema idejnom rješenju Općina Marčana planira izgraditi vrtić pored zgrade osnovne škole a na način da bi se devastirao jedini dječji park na području Općine Marčana, te bi se devastiralo i postojeće igralište za nogomet, kao i igralište za odbojku na pijesku.

Da je navedeno rješenje pokrenulo velik interes javnosti te da je riječ o vrlo važnom projektu o kojem bi se u prvom redu trebalo za mišljenje još jednom pitati i mještane općine potvrđuje podatak da smo prikupili čak 532 potpisa mještana. Napominjemo da Udruga Murva nije protiv izgradnje vrtića, kao ni proširenja zgrade osnovne škole, ili drugih projekata kojim bi se unaprijedio život u Općini Marčana, već smatra da bi Općina o tako važnom projektu koji se izravno tiče razvoja Općine još jednom trebala upoznati javnost i to javnim izlaganjem u kojem bi mještani mogli izreći svoje mišljenje. Da mještani i svi oni koji koriste vrtić to žele, ponavljamo još jednom, dokazuje broj od čak 532 potpisa na peticiji. Udruga Murva predložila je da se idejno rješenje djelomično izmijeni i da se vrtić izgradi na istoj parceli na način da se očuvaju sva navedena igrališta, a za što, smatramo, ima prostora.

Srećko Peršić
Predsjednik Udruge Murva