Prijava

Projekt Via Adriatica Trail dijelom i preko Općine Marčana

Via Adriatica Trail je projekt jedinstvene turističko-planinarske pješačke staze u Hrvatskoj koja se proteže od južnog istarskog rta Kamenjaka do južnog dubrovačkog brda Srđ.

Ukupna dužina Via Adriatica Trail iznositi će oko 1000 kilometara i moći ćete je obilaziti u etapama ili se jednostavno upustiti u pustolovinu dugog putovanja. Dio te trase prolazit će i preko Općine Marčana što bi moglo biti zanimljivo u smislu ponude sadržaja za avanturiste i moglo bi se iskoristiti u sklopu turističke ponude i promocije. Kako se u tekstu navodi, u sljedećoj fazi nakon snimanja trase, biti će obilježavanje staze na terenu, uz prethodnu konzultaciju sa HPS-om i HGSS-om, izrada geografskih karata i aplikacija za mobilne telefone, izgradnja i renoviranje potrebne infrastrukture na stazi (prenoćišta, kampovi, ugostiteljski sadržaji i slično).

Više o samom projektu možete pročitati OVDJE