Prijava

U strategiji razvoja Općine Marčana do 2020. godine niz projekata koji bi se financirali novcem EU-a

Marčana dobiva vrtić i obilaznicu, grade se ceste i kanalizacija
 
Među strateškim ciljevima nedavno usvojene Strategije razvoja općine Marčana su razvoj turizma, poljoprivrede te malog i srednjeg poduzetništva. No, bitan dio Strategije su i projekti komunalne infrastrukture, izgradnja vrtića te druge investicije od javnog značaja koji će se prije svega nastojati financirati sredstvima Europske unije te iz drugih izvora.
U cijelosti se do 2020. godine namjerava realizirati projekt izgradnje dječjeg vrtića u Marčani koji će se nalaziti pored zgrade osnovne škole u središtu naselja u kojoj se sada nalazi vrtić. 
 
U novu bi se zgradu mogle smjestiti tri vrtićke i dvije jasličke skupine. Zasad je ishodovana lokacijska dozvola te formirana parcela u općinskom vlasništvu, a vrijednost cjelokupne investicije iznosi deset milijuna kuna, uključujući opremu. Nositelj projekta je Dječji vrtić Vrtuljak.
Strategijom su obuhvaćeni i rekonstrukcija, asfaltiranje te izgradnja niza dionica županijskih i nerazvrstanih cesta na području ove općine. Predviđena je izgradnja cestovne infrastrukture koja povezuje Marčanu s drugim općinama, naselja međusobno ili s nekim javnim cestama. Jedan od važnijih infrastrukturnih projekata, vrijedan devet milijuna kuna, izgradnja je jugoistočne marčanske obilaznice sa spojnom cestom koja bi smanjila prometno opterećenje naselja. Obilaznica duga 900 metara bit će izgrađena u roku predviđenom Strategijom, uz financijsku podršku Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste. Dvanaest milijuna kuna teška je dionica Kavran - Šišan koja bi također trebala biti dovršena u roku. Asfaltirat će se osam kilometara duga dionica, od čega se 3,8 kilometara nalazi na području općine Marčana, a 4,2 kilometra u ližnjanskoj općini.
Također je u planu izgradnja šest novih prometnica prema moru, među kojima one koja vodi prema Punta Siki i Školjiću kod Kavrana. Dionica je to duga 3,6 kilometara vrijedna 3,6 milijuna kuna. Ne očekuje se da će projekt biti gotov do 2020., a dotad se očekuje izrada projektne dokumentacije, parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, što će ukupno stajati pola milijuna kuna.
Na tri milijuna kuna procijenjena je vrijednost rekonstrukcije i asfaltiranja makadamske ceste duge dva kilometra na potezu Peruški - Duga Uvala te kilometar dugog odvojka do uvale Kaval. I ova dionica neće biti dovršena u zadanom roku. Dio nerazvrstane ceste Radeki Glavica - Muntić stajat će milijun kuna, a u planu je i modernizacija cesta koje vode do mora. U cijelosti se kani asfaltirati i urediti gotovo kilometar ceste u Budavi koja vodi do ribogojilišta, što će stajati 650 tisuća kuna.
 
Zlatko Cetina, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Marčana, kaže da je vrijednost projekata obuhvaćenih Strategijom ogromna te da je financiranje iz europskih fondova neizbježno.
- Pitanje je koji će projekti proći, ne zbog toga što ih ne bismo uspjeli pripremiti, nego to ovisi o količini sredstava koja su na raspolaganju te konkurenciji. Općina Marčana zbog svog stupnja razvijenosti neće biti u prvoj skupini prioriteta, budući da manje razvijeni imaju prednost, pa je dobro planirati više projekata jer time imamo i više mogućnosti kandidiranja. Projekti su planirani i mogli bi se ostvariti bude li novca. No, sredstava u toj mjeri neće biti, ali sigurno će se dobar dio realizirati, objašnjava Cetina. Napominje da će Općina dio programa realizirati i vlastitim sredstvima te novcem koji joj pripadne kao članici Partnerskog vijeća Urbanog područja grada Pule.


Izgradnja fekalne kanalizacije u Loborici bitan je projekt koji je tvrtka Istarski vodozaštitni sustav kandidirala na europski natječaj koji se provodi u sklopu Programa ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. Projekt je vrijedan 9,25 milijuna kuna, a obuhvaća izgradnju 4.885 metara gravitacijske mreže, 518 metara tlačnih cjevovoda i triju crpnih stanica te priključenje 164 domaćinstva na sustav. IVS također kani izgraditi kanalizaciju u Divšićima, što će koštati 7,5 milijuna kuna.


Strategijom je predviđeno i proširenje groblja u Loborici, Hreljićima i Kavranu te izgradnja novog groblja u Krnici, potom uređenje sportskih lučica u Krničkom Portu i Budavi, gatova i pristana u Maloj Vinjoli, Kalavojni i Sv. Mikuli. Osim toga, predviđeno je uređenje biciklističkih staza, kao i plaža u Dugoj Uvali i Krničkom Portu. Tu su i mjere valorizacije kulturne i prirodne baštine te potpore poljoprivrednim proizvođačima, posebice kada je riječ o stručnom osposobljavanju, promociji i plasmanu proizvoda, kaže Cetina. Predviđen je i niz mjera zaštite okoliša te izgradnja reciklažnog dvorišta u poslovnoj zoni u Marčani, kao i sanacija divljih deponija.

Izvor: Glas Istre