Prijava

Otvoren je novi pješački prilaz bolničkom krugu sa parkirališta OB Pula

Nastavkom gradnje Nove bolnice u Puli, od dana 13. rujna 2017. godine na lokaciji Zagrebačke ulice otvoren je pješački prilaz bolničkom krugu sa novog parkirališta.

Zatvara se privremeni pješački prolaz uz zgradu patologije.

 

Ravnateljstvo Opće bolnice Pula