Prijava

Festival "Na dragom kamenu" dobiva 30000 kuna od županijskog proračuna

Festival Na dragom kamenu Festival Na dragom kamenu Festival Na dragom kamenu

Općina Marčana za 43. Susrete na dragom kamenu dobiva 30 000 kuna na ovogodišnjem županijskom izdatku u proračunu za kulturu u stavci "Ostali programi".

 

Izvor: Glas Istre