Prijava

Javni poziv za dodijelu potpora ISTRA BIKE&BED u 2017. godini

Javni poziv za dodjelu potpora temeljem Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja ISTRA BIKE&BED u 2017. godini

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam

objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu potpora temeljem

Programa poticanja diversifikacije privatnog smještaja
ISTRA BIKE&BED u 2017. godini

1. Predmet Javnog poziva je dodjela potpore za razvoj programa ISTRA BIKE&BED na području Istarske županije.

2. Za dodjelu potpora mogu se prijaviti sljedeći subjekti sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Istarske županije: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, seljačka domaćinstva (OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači,

3. Cjeloviti tekst programa, obrazac zahtjeva i ostala dokumentacija sastavni su dio ovog javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr. OVDJE

4. Prijave se podnose poštanskim putem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Puni naziv i adresa prijavitelja:

ISTARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za turizam
Program poticanja diversifikacije privatnog smještaja
ISTRA BIKE&BED u 2017. godini
Prijava na javni poziv -ne otvaraj
Partizanska 5a
52440 Poreč-Parenzo

5. Prijave na ovaj javni poziv zaprimaju se 60 dana od njegove objave.

6. Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adrese Upravnog odjela za turizam: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (vezano za uvjete Javnog poziva) i Odjela Bike & Outdoor: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (vezano za kriterije programa ISTRA BIKE&BED)

Pročelnica
Nada Prodan Mraković

Klasa: 334-01/17-01/01
Urbroj: 2163/1-10/1-17-04
Poreč, 13. ožujka 2017.