Prijava

Najveća svjetska turistička burza ITB Berlin 2017.: Čak 70 posto rezervacija ide preko interneta

Konzultantska kuća IPK od 1988. godine istom metodologijom na 500 000 uzoraka u cijelome svijetu ispituje trendove u sektoru turističkih putovanja. Ankete se obrađuju na 60 jezika, uzimaju se u obzir dolazna i odlazna putovanja koja sadrže barem jedno noćenje. To uključuje i poslovna putovanja, posjet prijateljima i slično. Pokrivenost pojedinih destinacija iznosi: za Europu 33%, Ameriku 90%, Aziju 88%. Turistička putovanja su se u 2016. Godini našla od snažnim udarom ekstremnog islamizma, na putovanja je utjecala ukrajinska kriza, rast nacionalizma, kretanje izbjeglica, teroristički napadi, digitalizacija …

Tako se stvaraju stalni i privremeni rizici putovanja. Stalni rizici su  rizici po zdravlje, rizici od kriminalnih djela, rizici od nesreća, incidenata i slično. Kriminalni rizici su prisutni kod 3% putnika, u 2016. Je zabilježeno 33 milijuna kriminalnih radnji prema turistima (najviše džeparenja i ostalih krađa), prijevara kod mijenjanja novca i slično. Ovi se rizici prevencijom mogu umanjiti za 70% ako se poduzimaju manji rizični odmori, putovanja u „nižoj sezoni“, uz veću pažnju, uz višu cijenu usluga i slično.

Teror je pak nešto od čega strijepi čak 45% putnika. Ovakva situacija je nerealna jer je stvarni rizik od terorističkog napada mnogo manji od rizika kriminalnih radnji ili zdravstvenih rizika i iznosi samo 0,000001 %. Međutim naglašenim medijskim praćenjem takvih incidenata teroristi postižu svoj osnovni cilj – sijanje straha i panike.

Svjetska se ekonomija u 2016. Godini nalazi negdje između recesije i oporavka. Domaća su putovanja rasla za 3% (godišnji rast 210 milijuna putovanja). Ukupan broj putovanja u 2016. Je iznosio 1,083 milijardi putovanja. Putuje se u 1,14 zemalja, što znači da se na putovanju posjećuje više od jedne zemlje. Globalno je u 2016. Ostvareno 8,2 milijarde noćenja, sa prosjekom noćenja od 7,6 dana. Turisti putnici su po putovanju prosječno trošili 1.156 Eura, potrošnja se je povećala za 3%. Turizam čini 5% globalnog GDPa i 10% prosječnog GDPa po zemljama. Turizam je postao glavnim pokretačem ekonomije na svjetskoj razini. Turistički je pomet u prošloj godini rastao u Aziji za 9%, u Americi za 3% u Europi za 3%. 2Parahotelijeri“ (smještaj koji nisu hoteli) zauzima 41% ukupnih kapaciteta (povećanje od čak 26%). Hoteli bilježe rast za 21% i čine u ukupnoj strukturi 59% udjela.  Najjači motiv .putovanja je i dalje „sunce i plaža“ (sunce i more), i čini udjel od 28% u ukupnim putovanjima sa rastom u posljednjih 5 godina od 31%. Glavne aktivnosti na „sunce i plaža“ putovanju su relaksacija, sunčanje, plivanje, hrana i piće, kupovina. „City breaks“ putovanja imaju udio od 26% i najveći rast u posljednjih 5 godina od čak 98%.. Glavne aktivnosti na ovim putovanjima su razgled znamenitosti, uživanje u atmosferi grada, kupovina, hrana i piće, razgled muzeja i galerija. „Touring“ putovanja čine 19% od svih putovanja i u godinu dana su ostvarila rast od 6%. Glavne aktivnosti na ovim putovanjima su posjeta znamenitim objektima, hrana i piće, uživanje u pejzažima, relaksacija, razgled muzeja i galerija. Najviše putovanja je ostvareno u Španjolsku, USA, Njemačku, Italiju, Francusku, Veliku Britaniju, Meksiko, Austriju, Kinu i Kanadu. Najviše noćenja je ostvareno u USA, Španjolskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji, Kini, Meksiku, Tajlandu i Austriji.

Najposjećeniji gradovi su bili 1. Hong Kong (21,7 mil), 2. New York (19,4mil), London (19,3 mil), Bankok (19,1mil), Paris (17,9mil), Barcelona (15 mil). Po 10 mil. Dolazaka su ostvarili Dubai, Singapur, Kuala Lumpur,… Pariz je pao sa 2. na 5. mjesto.

Poslovna putovanja su kao tradicionalna u padu za 7% a u MICE segmentu u porastu za 22% u zadnjih pet godina. Glavni razlog MICE putovanja je „tankiranje znanja“.

Najveće povjerenje  za putovanja turisti imaju od preporuka od

Prijatelja i rođaka, agencija, turističkih organizacija, Internet platformi, tiskanih vodiča za putovanja, a najmanje u društvene mreže, TV, tisak,oglase itd

Najveće povjerenje u web objave uživaju redom

  1. Gospodarske komore
  2. Veleposlanstva
  3. Transportne organizacije
  4. Službene državne stranice
  5. Booking.com

Najmanje povjerenje turisti imaju prema objavama  na

  1. Wiki stranicama
  2. objavljenim člancima
  3. You tube kanalu
  4. Društvenim mrežama

70% bukinga odvija se putem interneta (rast od 5%) a offline 30%. (rast 1%). Preko interneta se najviše traži smještaj +prijevoz (55%), transport (28%), samo smještaj (17%). Tri ključna elementa za buking preko interneta su cijena+recenzije+fotografije. Uz to su isto tako važni i lokacija i brend. Agencije se prilagođavaju novoj situaciji pa je njih 61% postavilo poslovanje online. Povjerenje prema agencijama je dobro ali samo ako se digitaliziraju.

Sigurnost je postala odlučujući faktor za odabir destinacije. 45% ispitanika neće zbog straha uopće putovati ili će putovati samo na sigurne destinacije. Ostali ne mijenjaju navike. Na prvo mjestu opasnih turističkih destinacija izbila je Turska,(76%) slijedi Izrael(66%), Egipat,(63%), Tunis (57%), Jordan (50), Maroko (47%), Francuska (43), Saudijska Arabija (40%), USA 35%.

U najsigurnije destinacije spadaju redom: Kanada, Švicarska, Australija, Skandinavija, Austrija, Poljska, Portugal, Nizozemska, HRVATSKA.

Prognoze govore da će turistička putovanja u 2017. rasti globalno za 4%, Europa za 3%, Južna Amerika za 3%, USA i Kanada 5%, Azija 5% (usporavanje rasta).

Nedo Pinezić, Zajednica obiteljskog smještaja pri HGK