Prijava

Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja

Slijedom smjernica ovog operativnog plana proizašlog iz Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, ZOT je pokrenuo inicijativu za nacionalno brendiranje obiteljskog smještaja kao "Izvorno hrvatskog domaćinstva". Kao potpora nacionalnom brendiranju predloženo je i poticajno financiranje u vidu kredita sa povoljnom kamatnom stopom koja ne bi trebala prelaziti 2%. Izvor financija mogu biti poslovne banke i /ili HBOR a subvencija se može planirati kroz proračune Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministrastva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U dokumentu u privitku su navedene mjere EU sa fondovima, koje se mogu primijeniti na razvoj obiteljskog mikropoduzetnitva u turizmu.
Dio operativnih mjera iz Nacionalnog programa unapređenja obiteljskog smještaja već provode neke županije:
 
Istarska županija kroz regionalno brendiranje obiteljskog smještaja programom "Domus bonus", dodjelom bespovratnih sredstava za "Istra bed & bike" smještaj u domaćinstvu do maksimalon 10.000,00 kn za opremanje sadržajima koji su potrebni cikoturistima,
 
zatim Primorsko goranska županija kroz brendiranje obiteljskog smještaja markom "Kvarner family" i diverzifikacijskim podbrendovima "Bike friendly", "Hike friendly" i "Pet friendly" te subvencioniranjem kamata poslovnih banaka sa 4, odnosno 5% za mikrokredite od 20.000 do 100.000 kn tako da za krajnje korisnike kamata iznosi od 0,75 do 2% za ciljane mikrokredite namijenjene unapređenju kvalitete obiteljskog smještaja pod markom "Kvarner family".
 
U Zadarskoj županiji se također provodi brendiranje obiteljskog smještaja znakom kvalitete "Welcome" a Zadarska županija također subvencionira kamatu poslovnih banaka za kredite namijenjene unapređenju obiteljskog smještaja po modelu Primorsko goranske županije.
 
Šibensko kninska županija provodi program brendiranja obiteljskog smještaja markom kvalitete "Like Home" a planira se uvođenje subvencioniranja kamata po modelu Primorsko goranske i Zadarske županije.
Splitsko dalmatinska županija provodi program unapređenja obiteljskog smještaja kroz cjelogodišnju edukaciju domaćina. Uz to Splitsko dalmatinska županija dodjeljuje i bespovratna sredstva domaćinima za unapređenje kvalitete. Potpore se isplaćuju do najviše 30.000,00 kn odnosno 50% planirane investicije i/ili do istog iznosa kao subvencija kamata na kredite poslovnih banaka od 2 postotna poena.
 
Grad Dubrovnik također provodi već više godina program unapređenja obiteljskog smještaja kojemu su ciljevi organiziranje domaćina, brendiranje, zajedničko nastupanje na tržištu, zajednička booking platforma. Grad Dubrovnik program unapređenja kvalitete obiteljskog smještaja podupire sa milijun kuna bespovratnih sredstava. Sredstva se dodjeljuju domaćinima koji zadovoljavaju kriterije investiranja u kvalitetu ponude (bazeni, sadržaji za djecu, mini wellness i slično).

Krovni, nacionalni program poticaja obiteljskog smještaja trebao bi biti povezan uz nacionalnu prepoznatljivost kvalitete kao "Izvorno hrvatskog domaćinstva". Što to znači? Svako domaćinstvo bi trebalo ulagati u elemente regionalne prepoznatljivosti sukladno graditeljskoj tradiciji određene regije ali i kroz opremanje interijera kao i uređenje okoliša. Tako uvedeni tradicijski elementi dali bi notu "HR" prepoznatljivosti ali i regionalne specifičnosti. Kroz taj program bi se i obnovili kapaciteti ali uvele i nove tehnologije, a sve što se uvodi trebalo bi  najmanje 50% biti proizvedeno u Hrvatskoj, uključujući i digitalnu tehnologiju. Također sami domaćini bi se trebali osobno predstavljati na obaveznoj web stranici domaćinstva. Sve to zajedno pridonijelo bi boljoj prepoznatljivosti brenda hrvatskog obiteljskog smještaja. Ovaj bi program trebao biti poduprijet povoljnim kreditnim sredstvima kojima kamata ne bi smjela prelaziti 2% odnosno 1% za turistički nerazvijena područja i područja od posebne državne skrbi. Izvor kreditnih sredstava mogle bi biti poslovne banke i / ili HBOR a izvor sufinanciranja, kako je već navedeno, iz nekoliko Ministarstava koja imaju zadaću razvoja mikropoduzetništva, demografske obnove, razvoja ruralnih krajeva, razvoja kvalitete turističke ponude.

Preliminarni prijedlozi i pisma namjere prema Ministarstvu turizma odaslani su prije godinu dana. Između ostaloga predloženo je formiranje radnog tima sastavljenog od predstavnika Ministarstva turizma, Zajednice obiteljskog turizma HGK i HBOR-a. Taj je radni tim trebao razraditi polazne osnove za implementaciju ovog složenog programa koji ima i jednu vrlo važnu komponentu a to je zapošljavanje domaće proizvodnje opreme i domaće uslužne djelatnosti ali na korektan i konkurentan način. Nadamo se da će se, unatoč već objavljenim drukčijim programima Ministarstva turizma, ipak uvažiti smjernice Nacionalnog programa za unapređenje obiteljskog smještaja i strateško partnerstvo Zajednice obiteljskog turizma HGK, kako bi se operacionalizirao učinkovit i održiv program kreditiranja unapređenja kvalitete obiteljskog smještaja Republike Hrvatske. Hrvatski obiteljski smještaj to zaslužuje jer pored ogromnog doprinosa rezultatima turističkog prometa bilježi i jako dobre recenzije  gostiju.

Zajednica obiteljskog turizma HGK
Predsjednik
Nedo Pinezić
 
 
OBJAVA: DOWNLOAD PDF
 

 

Osnovne strateške odrednice Nacionalnog programa unapređenja obiteljskog smještaja

- stvaranje primjerenijeg i poticajnijeg institucionalnog okruženja za unapređenje kvalitete smještaja u domaćinstvima, uključujući i fleksibilno utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta u skladu s relevantnim konkurentskim okruženjem što uključuje nadopunu kriterija za kategoriziranje smještaja u domaćinstvima te razradu kriterija izvrsnosti i kvalitete usluživanja prema pojedinim pojavnim oblicima smještaja u kućanstvima;

- podizanje razine znanja i stručnih vještina za uspješno

- vođenje poslovanja osmišljavanjem,

- pripremom i realizacijom cjelovitog programa edukacije

- pružatelja usluga obiteljskog smještaja;

- uspostavljanje primjerenog i na objektiviziranim kriterijima zasnovanog sustava

- financijskih i/ili fiskalnih poticaja za podizanje kvalitete smještaja te, eventualno,

- transformaciju u obiteljske hotele, pansione i difuzne hotele.

 

Drugim riječima, a polazeći od prethodnih naznaka, Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja ima za cilj uspostaviti strateške i operativne smjernice za usuglašeno djelovanje glavnih dionika relevantnih za razvoj obiteljskog smještaja, pri čemu posebno Ministarstva turizma,Hrvatske gospodarske komore (HGK) odnosno Zajednice obiteljskog smještaja i turizma osnovane pri HGK.

S druge strane, u cilju efikasnog korištenja raspoloživih sredstava različitih programa/fondova EU, Nacionalni program za unapređenje obiteljskog smještaja mora biti maksimalno usklađen i s odrednicama dokumenta 'Europe 2020', temeljnim strateškim okvirom razvoja Europske unije u razdoblju do 2020. godine, kao i odrednicama različitih EU programa/fondova, pri čemu EU Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME) ima osobitu važnost.

U cilju unapređenja današnje kvalitete i/ili tržišne pozicije obiteljskog smještaja u nas, a polazeći od aktualnog razvojnog trenutka hrvatskog turizma, postojećih značajki ponude i dugoročne razvojne vizije obiteljskog smještaja, ovim se dokumentom definiraju mjere, aktivnosti i/ili programi unapređenja konkurentnosti obiteljskog smještaja na sljedećim područjima:

Institucionalni okvir djelovanja obiteljskog smještaja

Prijedlog mjera/aktivnosti u sferi institucionalnog okvira odnosi se ponajviše na:

- (i) odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te

- (ii) odredbe Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.

Usmjeravanje ponude prema kvaliteti

U cilju povećanja dodane vrijednosti usluga obiteljskog smještaja posebna je pozornost posvećena mjerama/aktivnostima u funkciji:

- (i) rasta kvalitete ponude obiteljskog smještaja,

- (ii) uspostave nacionalnog sustava marki kvalitete,

- (iii) ekološki odgovornog poslovanja,

- (v) uspostave sustava informiranja/poslovnog savjetovanja pružatelja usluga obiteljskog smještaja kao i

- (vi) praćenja kvalitete usluga i rezultata poslovanja obiteljskog smještaja.

Unapređenje sustava komercijalizacije i promocije

Unapređenje sustava komercijalizacije i promocije podrazumijeva mjere/aktivnosti u funkciji unapređenja današnje tržišne poželjnosti obiteljskog smještaja. U tom smislu posebna pozornost posvećena je: (i) aktivnostima potrebnim za uspostavu prepoznatljivog sustava brendiranja, (ii) aktivnostima nužnim za unapređenje tržišne komunikacije, uključujući i moguće oblike zajedničke prodaje, kao i (iii) mjerama organizacijske podrške provedbi odrednica marketinške strategije na regionalnoj i lokalnoj razini.

Podizanje razine postojećih znanja i vještina

Podizanje razine znanja i vještina temelji se na osmišljavanju i provedbi različitih programa stručnog usavršavanja. U tom smislu predlažu se različiti, po mjeri krojeni, programski moduli prilagođeni konkretnim potrebama/zahtjevima različitih pružatelja usluga obiteljskog smještaja.

Klasterskog organiziranja obiteljskog smještaja

U cilju jačanja integralnog turističkog proizvoda na destinacijskoj razini, potrebno je provesti određen broj mjera/aktivnosti u cilju unapređenja vertikalne i horizontalne suradnje i/ili organiziranja pružatelja usluga obiteljskog smještaja na regionalnoj i lokalnoj razini. Drugim riječima, riječ je o mjerama u funkciji uspostavljanja različitih tematskih i/ili proizvodnih klastera.

 

Marketinške alijanse/asocijacije sasvim sigurno predstavljaju ključan kanal tržišne penetracije, a mogu biti orijentirane na međunarodnu, kao što je to primjerice slučaj sbedandbreakfast.com, nacionalnu, kao primjerice u slučaju caffelletto.it,ili pakregionalnu/destinacijsku ponudu.

BedandBreakfast.com ima središte u Sjedinjenim Američkim Državama (Austin, Texas), a predstavlja jedan od najobuhvatnijih globalnih portala koji pruža mogućnostpronalaženja i on-line rezervacije obiteljskih smještajnih objekata koji pružaju 'bed & breakfast' uslugu. Objedinjavajući ponudu 13 tisuća objekata u svijetu (8.000 u SAD i 5.000 u ostalim regijama svijeta) s ukupno 80 tisuća soba te nudeći fotografije i detaljan opis svakog pojedinog objekta, garanciju najbolje cijene kao i ocjene zadovoljstva boravkom prethodnih korisnika, portal omogućava brz, vjerodostojan i jednostavan način odabira odgovarajućeg 'bed&breakfast'-a svakom potencijalnom korisniku. Usluge portala su besplatne za njegove korisnike.

S druge strane, Caffelletto.it (u prijevodu 'kava i krevet' kao igra riječi od 'caffelate') je udruga/agencija koja objedinjuje ponudu kuća od odmor, 'bed&breakfast' objekata te kuća na selu na cijelom prostoru Italije. Svi objekti pojedinačno su pregledani kako bi se osiguralo da će njihovi vlasnici biti u mogućnosti pružiti gostu ne samo ugodan boravak, već i kvalitetnu interakciju.

Udruga posluje od 1997. godine, pri čemu se rukovodi idejom da ponudi mogućnost boravka u ekskluzivnim smještajnim objektima sa šarmom i obiteljskom atmosferom u destinacijama mirnog ruralnog ili povijesnog gradskog okruženja. Sukladno tome, u ponudi su objekti koji se mogu povezati s gradovima, hranom i vinom, obiteljima, romantičnim mjestima, morskom obalom, jezerima. Caffelletto.it izdaje i tiskane vodiče te omogućava on-line pregled/rezervaciju smještaja.

Usluge rezervacije su besplatne za turiste.

Konačno, udruženje vlasnika iznajmljivača privatnih soba i apartmana Tirola u Austriji primjer je regionalne/destinacijske udruge/agencije fokusirane na posredovanje u komercijalizaciji usluga obiteljskog smještaja. Tirolsko udruženje osnovano je 1959. godine kao ne-politička organizacija sa središtem u Innsbrucku. Udruženje objedinjava ponudu 3.000 obiteljskih smještajnih objekata, od kojih je 2.000 kategorizirano prema kvaliteti. Smještajna ponuda svih članova Udruge predmetom je striktne kontrole kvalitete, pri čemu svaki od objekata, ovisno o kvaliteti ponude

(dva do četiri runolista), mora zadovoljiti minimalno specificirane standarde kvalitete smještaja i usluživanja. Na taj se način, uz ujednačavanje kvalitete, minimizira rizik nezadovoljstva boravkom od strane potencijalnih korisnika.

Iako se u sedam inicijativa Europske unije turizam eksplicitno ne spominje, turistička politika i turistički razvoj itekako su važni za EU. Na takvu konstataciju upućuje posebno Lisabonski sporazum iz 2009. godine kojim je utvrđeno da će EU provoditi aktivnosti kojima će podržavati, koordinirati ili nadopunjavati aktivnosti zemalja članica na području turizma i to prije svega u sferi poduzetničke aktivnosti, kohezijske politike te politika usmjerenih na korištenje suvremenih informatičko-komunikacijskih tehnologija. U tom kontekstu, u lipnju 2010. godine Europska komisija usvojila je i novi strateški okvir za djelovanje na području turizma ('Europe, the world's No 1tourist destination – a new political framework for tourism in Europe'). Tim dokumentom uspostavljen je plan aktivnosti koji ima za cilj osigurati konkurentnost, suvremenost, održivost i odgovornost europskog turizma kroz sljedeće četiri ključne poluge:

- Poticanje konkurentnosti turističkog sektora kroz (i) diversifikaciju ponude, (ii) inventivno korištenje ICT, (iii) unapređenje znanja i vještina zaposlenih, (iv) produljenje sezone kao i kroz (v) povećanje razumijevanja važnosti turizma za gospodarski i društveni razvoj;

- Promoviranje razvoja održivog, odgovornog i visoko kvalitetnog turizma;

- Učvršćivanje imidža Europe kao održive i visoko kvalitetne turističke destinacije; te

- Maksimiranje potencijala EU politika/financijskih instrumenata.

 

Temeljne odrednice razvojne vizije obiteljskog smještaja RH

KAKAV BI OBITELJSKI SMJEŠTAJ U RH TREBAO BITI?

KOJI SU KLJUČNI PREDUVJETI RAZVOJA OBITELJSKOG SMJEŠTAJA U RH?

ČIME ĆE OBITELJSKI SMJEŠTAJ U RH PRIVLAČITI POTRAŽNJU?

- međunarodno poželjan (brendiran)

- tematiziran prepoznatljivih usluga orijentiran prema ciljnim potrošačkim skupinama

- ekološki orijentiran

- povoljna investicijska klima

- zakonska deregulacija

- klastersko povezivanje

- povećanje znanja i vještina

- cjenovna prihvatljivost

- toplina i privatnost

- kvaliteta i izvrsnost

- autentičnost i tradicija

- bogatstvo doživljaja

- gostoljubivost

 

Obiteljski smještaj RH je u 2020. godini:

- međunarodno prepoznatljiv i poželjan turistički proizvod,maksimalno usuglašen s načelima 'zelenog' turizma te namijenjen ponajviše ciljanim 'lifestyle' tržišnim nišama tijekom većeg dijela godine.

- uz maksimalnu posvećenost kulturi kvalitete i ispunjavanju želja/potreba svojih gostiju, obiteljski je smještaj RH sinonim za gostoljubivost, domaćinski ugođaj i autentičnost turističkog doživljaja.