Prijava

Linkovi i brojevi telefona

Informacije - Općina Marčana


Službene stranice Općine marčana

www.marcana.hr


Turistička zajednica Općine Marčana

www.tzmarcana.com


Dječji vrtić Vrtuljak, Marčana

www.vrtic-vrtuljak-marcana.hr


Ispumpavanje septičkih jama - ovlašteni koncesionar

ČABRUNAC - obrt za čišćenje i prijevoz
vl. Vedran Krajcer, Krvavići 20, Šarići
mob: +385 217 744


Komunalni redar općine Marčana

mob: +385 99 4948618