Prijava

O nastanku i povijesti Filipane

 

Filipana se nalazi sjevernije od Marčane. Područje je naseljeno u prapovijesti, pa je u blizini otkriven Vrčin, jedna od većih istarskih pretpovjesnih gradina.

Gradina je imala dvostruki obrambeni bedem. Kako nije nastala na brežuljku nego u ravnici, sagrađena je uz vrtaču, a obranu naselja pojačali su i šiljatim kamenim blokovima u dužini od 200 m. Naselje je postojalo između 13. i 11.st.p.n.e. Uz obrambene bedeme nalazila se nekropola koja je poprilično istražena.Područje je naseljeno i u antici. Prvi pisani trag o Filipani datiran je u 990. godinu kada se spominje pod nazivom Philippanum.
U Filipani je crkva Svetog Filipa i Jakova, sagrađena 1609. godine.

Izvor: Zataj(e)na Istra (Srđa Orbanić, Aleksandar Žigant)