Prijava

Mutvoranski bestiarij

 
Pod ovim se nazivom krije niz reljefa u kamenu izrađenih negdje krajem 11.st. Otkriveni su u Mutvoranu gdje su bili dio neke porušene mutvoranske crkve, a danas se većim dijelom, osim u loži u Mutvoranu, nalaze u Puli.
Reljefi prikazuju životinje (bestiae). Pokraj svake divlje životinje nalazi se jedna pitoma i tako redom pa se tako janje nalazi kraj vuka, tele do lava... Ispod glave pitomih životinja nalazi se uvijek stilizirani list, dok divlju životinju uvijek karakteriziraju iskešeni zubi.
Vjerojatno je riječ o starom prikazu inspiririnom Starim zavjetom (knjiga proroka Izaije) jer redosljed životinja u kamenu odgovara dijelu knjige proroka Izaije. Poruka Izajinog teksta i ovih prikaza je vizija nekog novog boljeg svijeta u kojem će vladati mir, u kojem će i divlje i pitome životinje biti u slozi i miru. 
Kako i knjiga proroka Izaije kaže: «Lav će jesti slamu kao govedo» na Mutvoranskom bestijariju je prikazan i takav - miroljubiv lav.
Izvor: Terra incognita, Branko Fučić