Prijava

Drveni ratabl župne crkve u Mutvoranu

Drveni retabl župne crkve u Mutvoranu najveći je i najbogatiji oltarni retabl u cijeloj Istri. Nalazi se iznad glavnog oltara crkve.

Više o njemu pronašla sam u zborniku radova «Krnica od prapovijesti do danas», u tekstu «Renesansni drveni retabl župne crkve u Mutvoranu» kojeg je napisao Ivan Matejčić. Autor teksta je u tekstu naveo preliminirne rezultate svojeg istraživanja retabla.

Retabl je podijeljen na tri «kata», a na svakom «katu» podijeljen je malim stupovima u niše. U svakoj niši nalazi se kip jednog sveca. Cijeli retabl je u prošlosti preslikan pa je vrlo teško, ispod današnjeg sloja boje, a bez njezinog skidanja, otkriti kako je izvorno izgledao. Ne postoji dokumentacija u kojoj bi se mogli pronaći odgovori na pitanja kada je retabl rađen, tko ga je radio i gdje te kako je stigao u Mutvoran. No autor teksta navodi kako je jedini način pronalaženja odgovora upravo analiza svakog detalja na retablu, npr. istraživanje izrade nabora na haljini svetaca, način izrade stupova koji retabl dijele u niše sa svecima, stav kipova, prikaz njihovih lica... Po nizu karakteristika ovaj je retabl sličan renesansnoj umjetnosti Venecije s početka 16.st. kao što ga niz poveznica veže uz venecijanskog slikara Cime de Conegliana tako da je lako moguće da je retabl izradio rezbar po uzoru na slike ovog slikara. Sličan rad može se otkriti u detaljima još nekih crkvi u Istri (Motovun, crkva Majke Božje od Vrata i Ćepić, crkva Sv. Marije Snježne), ali i u Italiji.

Postoji nekoliko mogućnosti u odgonetavanju rezbara koji je radio svoja djela usko povezan s radionicom slikara Cime de Conegliana. Zna se da je jedan od rezbara bio venecijanski majstor Vetor de Feltre, a postoji mogućnost da je tako radio i Paolo Campsa. No definitvog odgovora još nema, mada je 16.st. kao stoljeće nastanka mutvoranskog retabla ovim istraživanjem potvrđeno. Istraživanje se nastavlja i dalje.

Izvor: Krnica od prapovijesti do danas